Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
I
Miesto
II
Miesto
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Ostatné firmy z viťazov
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti