Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
I
Miesto
Ostatné firmy z viťazov
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti

Fasadnik

2021 laureat konkursu2021 bronze2023 laureat konkursu2023 bronze
8.5