Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
I
Miesto
II
Miesto
III
Miesto
Ostatné firmy z viťazov
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti

Kodima

2021 laureat konkursu2021 gold2023 laureat konkursu2023 gold
8.9
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti