Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
III
Miesto
Laureaci
Inne firmy z województwa
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci
Laureaci