Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
II
Miesto

WHW beton

2021 laureat konkursu2023 laureat konkursu
8.4
III
Miesto
Laureáti

Ekoclim

2023 laureat konkursu
8.2
Ostatné firmy z viťazov
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti

KP-Plast

2021 laureat konkursu2021 bronze2023 laureat konkursu2023 bronze
8.5
Laureáti
Laureáti
Laureáti