Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
I
Miesto
III
Miesto
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Ostatné firmy z viťazov
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti

TovarTaxi

2023 laureat konkursu2023 gold
8.8