Rebríček najlepšie hodnotených spoločností.

Laureáti
II
Miesto
III
Miesto
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Ostatné firmy z viťazov
Laureáti
Laureáti

DomSTAV

2021 laureat konkursu2021 gold2023 laureat konkursu2023 gold
9.5
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti
Laureáti